Pielęgnacja drzewostanu …

Aktualności

w zabytkowym parku w Kamionaczu DWÓR KAMIONACZ USŁUGI GASTRONOMICZNE,HOTELARSKIE, KATERING Katarzyna Jamroziak i Wacław Jamroziak S.C otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn.: „Pielęgnacja drzewostanu w zabytkowym parku w Kamionaczu, gmina Warta” 
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl). Zakres wykonywanych prac: prace pielęgnacyjno – zabezpieczające drzew.
(tj. cięcia pielęgnacyjne polegające na usunięciu gałęzi suchych, nadłamanych ocierających się o inne oraz rozluźnienie wnętrza koron, montaż wzmocnień mechanicznych drzew, pielęgnacja krzewów polegająca na usunięciu gałęzi suchych nadłamanych krzyżujących się, wykonanie cięć formujących) istniejącej zieleni na terenie zabytkowego parku w miejscowości Kamionacz, gmina Warta.Wartość ogólna zadania to 240 261,12 zł brutto, (222 464,00 zł netto) natomiast wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji wynosi 216 710,00 zł.

wróć